AD Radijator
je livnica u kojoj se proizvode: šahtovskog i kanalskog liva u  Zrenjanin i u partnerskoj kompaniji Ljevaonica Bjelovar.

Program: U našem programu nalaze se kanalizacioni, telefonski i vodovodni poklopci, kanalske i linijske rešetke, kanalska armatura i pribor, livene klupe i postolja za stolove.

Materijali: Proizvodi su izrađeni od nodularnog i sivog liva nosivosti od 15KN do 900KN.

...

...

...

 

 

 

 

...